Λογιστικές υπηρεσίες

Απασχολώντας λογιστή ανά εταιρεία μπορεί να έχει αυξημένο κόστος για αυτό επινοήσαμε την εξ’ αποστάσεως Λογιστική και την Outsourced παροχή υπηρεσιών.

Περισσότερα

Φορολογικές υπηρεσίες

Οι λογιστές και οι φορολογικοί μας σύμβουλοι, παρέχουν υπηρεσίες συμμόρφωσης σχετικά με τον ατομικό ή εταιρικό φορολογικό σχεδιασμό. Σας βοηθάμε να ελαχιστοποιήσετε την διαδικασία και την ευθύνη σας στην υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων και Δηλώσεων ΦΠΑ.

Περισσότερα

Οικονομικές υπηρεσίες

Παρέχουμε κάθε είδους εξειδικευμένες οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με, αποτιμήσεις, διασπάσεις, συγχωνεύσεις εταιρειών.

Περισσότερα

Υπηρεσίες προς τη Διοίκηση

Οι επαγγελματίες μας προσφέρουν αποτελεσματικούς τρόπους και δημιουργεί το διάγραμμα των λογαριασμών της εταιρείας σας, παρακολουθεί και εκπαιδεύει το προσωπικό σας για τα θέματα αυτά.

Περισσότερα

Υπηρεσίες σε θέματα προσωπικού

Σας παρέχουμε συμβουλές σε εργασιακά θέματα, προσπαθώντας πάντα να καλύψουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Περισσότερα

Transfer Pricing

Η Εταιρεία μας διαθέτει Τμήμα, στελεχωμένο από άρτια καταρτισμένο προσωπικό, για την Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμολόγησης Ενδοομιλικών Συναλλαγών.

Περισσότερα

Major Clients

  BRITISH AIRWAYS

  BRITISH AIRWAYS

  HSH NORDBANK

  HSH NORDBANK

  Lockheed Martin

  Lockheed Martin

  XEIKON

  XEIKON

  Symantec

  Symantec

  American Airlines

  American Airlines


ΝΕΑ

31-01-2018
«ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»: Προσοχή! Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων «πόθεν έσχες» από τις εταιρείες - Διευκρινίσεις για το 2018 Περισσότερα...


19-12-2017
Παραμένει ως έχει ο ΦΠΑ μόνο σε 5 νησιά του Αιγαίου - Έκτακτο κοινωνικό αντιστάθ Περισσότερα...

21-12-2016
Πριν 20 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 1996 ιδρύεται η ΑΛΦΑ Λογιστική Συμβουλευτική ΕΠΕ από στελέχη με πολύχρονη εμπειρία σε οικονομικά, φορολογικ Περισσότερα...